Ποιοί είμαστε

H PREMIUM, αποτελεί Τμήμα της VantagePoint / Δημιουργική-Αναπτυξιακή & Συμμετοχών Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 2008 και έχει αναπτύξει επιτυχώς δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα), όσο και στο Εξωτερικό (Ρουμανία, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν).

Δύο (2) πυλώνες συνθέτουν το Τμήμα της PREMIUM.

Η PREMIUM MEDICAL και η PREMIUM PHARMA’.

Η PREMIUM MEDICAL εστιάζει στις Υπηρεσίες Ιατρικού Marketing (‘direct marketing’), Ιατρικής Ενημέρωσης, Οργάνωσης & Προβολής Ιατρικών Υπηρεσιών καθώς και στην Ανάπτυξη νέων Αγορών εγχώριων και μη. Οι Υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε Φαρμακευτικές και ΠαραΦαρμακευτικές Εταιρίες, καθώς και σε Ιδιώτες Ιατρούς και Επιχειρήσεις Υγείας.

Με αυτόνομο Δίκτυο επιλεγμένων έμπειρων Συνεργατών (Ιατρικών Επισκεπτών), υλοποιείται παρουσίαση – προβολή των Φαρμακευτικών /Παραφαρμακευτικών προϊόντων ή του Ιδιώτη Ιατρού και της Επιχείρησης Υγείας, με σκοπό την προώθηση και  αύξηση των πωλήσεων για λογαριασμό του πελάτη μας.

Η PREMIUM PHARMA εστιάζει αποκλειστικά στη διακίνηση και προώθηση προϊόντων Φαρμακείου, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό Φαρμακευτικών & Παρα-Φαρμακευτικών Εταιριών (outsourcing), την προώθηση και πώληση των προϊόντων τους στα Φαρμακεία Πανελλαδικά, μέσω του δικού της Δικτύου (Outsourcing Εμπορικό).

Η υψηλή αποτελεσματικότητα της PREMIUM PHARMA, οφείλεται στην συνδυαστική και ταυτόχρονη λειτουργία του Εμπορικού Δικτύου της, με το Δίκτυο Iατρικής Ενημέρωσης.