Λεωφ. Κηφισίας 44
15125 Μαρούσι - Αθήνα
T 210 44 41 265

Πελοπίδου 7
542 50 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 32 23 83
F 2310 30 88 07

info@premium.com.gr