Παρουσία στον χώρο της υγείας

Η VantagePoint Α.Ε. διαθέτει πλούσια εμπειρία στο χώρο της Υγείας, έχοντας αναλάβει και επιτυχώς ολοκληρώσει, πλήθος Έργων, εκ των οποίων αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικά τα εξής:

 • Αναδιοργάνωση(restructuring) Ιδιωτικής Κλινικής στο Μπακού – Αζερμπαϊτζάν, για λογαριασμό της European Bank for Reconstruction and Development (E.B.R.D.)
 • Επιτυχής εξυγίανση (turn-around) του μεγαλύτερου ιδιωτικού νοσοκομείου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Διοίκηση, αναδιοργάνωση (restructuring) και επιτυχής εξυγίανση (turn-around) Ομίλου Κλινικών στην Αθήνα
 • Αναδιοργάνωση (restructuring) Ιδιωτικής Κλινικής στην Λάρισα
 • Δημιουργία (start up) της πρώτης Ιδιωτικής Κλινικής στην Αλβανία
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και υλοποίησή του με την ίδρυση, εγκατάσταση, διαπίστευση (συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα ISO 9001 και ISO 15189) και έναρξη λειτουργίας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων στη Ρουμανία
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και υλοποίησή του με την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας Ομίλου Διαγνωστικών Κέντρων στην Θεσσαλονίκη
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Γενικής Κλινικής στη Θεσσαλονίκη
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Κέντρου Αποκατάστασης στην Πελοπόννησο
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Γαστρεντερολογικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Οδοντιατρικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Κτηνιατρικής Κλινικής στη Θεσσαλονίκη
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)  δημιουργίας νέας Χειρουργικής Κλινικής στην Λάρισα.
 • Οργάνωση και λειτουργία του μεγαλύτερου Πολύ-Ιατρείου στην Λάρισα.