Ενδεικτικός πίνακας παρεχόμενων υπηρεσιών

  • Δημιουργία προφίλ παρουσίασης του Πελάτη μας
  • Προγραμματισμός μηνιαίων επαφών, με επιλεγμένους υποψήφιους συνεργάτες, που θα καταλήξουν σε πλήρεις και ολοκληρωμένες Παρουσιάσεις
  • Αναλυτικά Δελτία Επισκέψεων για κάθε επαφή με αναλυτικές πληροφορίες
  • Μηνιαίο αναλυτικό report με σχόλια – επισημάνσεις – προτάσεις
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων μετά από κάθε Κύκλο Επισκέψεων
  • Διείσδυση είτε σε μια (1) τοπική περιοχή της πόλης μόνο, είτε σε όλη την πόλη (αποκλειστικότητα προώθησης)
  • Διαμόρφωση ειδικών προνομίων – προσφορών για πελάτες – ασθενείς
  • Εις βάθος Έρευνες Αγορών
  • Υποστήριξη ανάπτυξης στον Ιατρικό Τουρισμό