Παρεχόμενες υπηρεσίες

Αντικείμενο κάθε Έργου της 'PREMIUM MEDICALμέσα από τη δράση στην Αγορά, αποτελούν η προβολή μέσω του έμπειρου και εξειδικευμένου Δικτύου Ιατρικής Ενημέρωσης Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Εταιριών, αλλά και των Ιδιωτών Ιατρών και Επιχειρήσεων Υγείας.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του Τμήματος είναι η πολυετής δημιουργία ισχυρών επαφών με την Ιατρική Κοινότητα.