Η αποστολή μας

Βασικός Στόχος και Αποστολή της PREMIUM, είναι να παρέχει Πανελλαδικά Υπηρεσίες στις Φαρμακευτικές και Παραφαρμακευτικές Εταιρίες καθώς και στα Μέλη της Ιατρικής Κοινότητας, που να αυξάνουν τον Κύκλο Εργασιών (τζίρο), με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Η ταύτιση με τον πελάτη που εμπιστεύτηκε την PREMIUM, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις η αμοιβή των Υπηρεσιών μας είναι σε άμεση συσχέτιση με το ύψος των πωλήσεων που επιτυγχάνεται (‘success fee’).