Μας εμπιστεύτηκαν

Στην Αθήνα, παρείχε και παρέχει ανάλογες υπηρεσίες, μέσω εξειδικευμένων Στελεχών της Εταιρίας, σε τρείς (3) Ιδιωτικές Κλινικές, σε Διαγνωστικό Κέντρο, σε γνωστή Οφθαλμολογική Κλινική, σε Αιματολογικό Εργαστήριο καθώς και σε γνωστή Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Στην Β. Ελλάδα, η PREMIUM MEDICAL παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε πέντε (5) Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Υγείας, σε οκτώ (8) Ιδιώτες Ιατρούς, ενεργοποιώντας έτσι σειρά νέων συνεργασιών για λογαριασμό τόσο των εν λόγω Επιχειρήσεων Υγείας, όσο και των Ιδιωτών Ιατρών.

Τέλος, στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Λάρισα, η PREMIUM MEDICAL ίδρυσε και ανέπτυξε το μεγαλύτερο Πολυ-Ιατρείο, ενώ προωθεί με την παροχή ανάλογων υπηρεσιών, το μεγαλύτερο Οφθαλμολογικό Κέντρο, γνωστή Ιδιωτική Χειρουργική Κλινική, καθώς και τρείς (3) Ιδιώτες Ιατρούς.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπηρεσίες της PREMIUM MEDICALπαρέχονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, καλύπτοντας εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, το Βόλο, τη Λαμία, καθώς και τα γύρω Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία (Πανεπιστημιακό και Γενικό) της ευρύτερης περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα τα ανωτέρω Έργα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στη Λάρισα, έχουν ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση, αφού σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει αξιόλογη ανάπτυξη εργασιών αυτών που μας εμπιστεύτηκαν, μέσω νέων συνεργασιών.