Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 • Προσωπική παροχή υπηρεσίας καθοδήγησης ('coaching') στον Ιδιώτη Ιατρό, ή Συμβουλευτική ('consulting') στον Επιχειρηματία Υγείας.
 • Η ανανέωση – εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Πελάτη
 • Το προσωπικό management έναντι προμηθευτών, συνεργατών - Ιατρών, κλπ
 • Η διαχείριση των επαφών, τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά (follow ups, ευχές σε εορτές, κ.α)
 • Διείσδυση τόσο στην Αττική, όσο και σε περιφερειακούς Νομούς της Θεσσαλονίκης  (Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα), στην Θράκη, στους Νομούς της Θεσσαλίας – Μαγνησίας (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο) και στην Πελοπόννησο
 • Ολιστική υποστήριξη του Πελάτη, η οποία περιλαμβάνει:
  • Εκπαίδευση γραμματείας στη διαχείριση ασθενών, τυχόν προβλημάτων, στις ενέργειες marketing – προβολής, στη διοργάνωση μικρών εκδηλώσεων
  • Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα marketing, οικονομικών, ηλεκτρονικής προώθησης, ανταγωνισμού, Αγοράς, κ.α.
  • Αποστολή εταιρικών δώρων σε αποστέλλοντες και πελάτες
  • Επιμέλεια, έκδοση και προώθηση τακτικού Newsletter προς τους πελάτες