Δημητρίου Ράλλη 11
15124 Αθήνα
T 210 61 24 600

Πελοπίδου 7
542 50 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 32 23 83
F 2310 30 88 07

info@premium.com.gr